O studio


企画 / Yoshikazu Komatsu
設計 / Tetsuya Okuno
施工 / Tetsuya Okuno+Kanto Gakuin University
写真 / Rintaro Ogiwara